REGULATORSKOLE:

Regulatoren er den viktigste delen i en gass installasjon og det er derfor meget viktig at regulatoren har tilstrekkelig kvalitet.

Defekte og dårlige regulatorer utgjør en stor fare både for bruker og omgivelsene pga. trykket i flaska og brannfaren. Propan som strømmer fritt ut fra en propanflaske eller en defekt regulator holder - 42oC og kan gi alvorlige frostskader

Trykket i en propanflaske er ved 20oC på i underkant av 8 BAR.

En varm sommerdag med solskinn og en gassflaske stående på en mørk overflate, inntil en vegg, plassert under en gassgrill eller inne på en stein terrasse eller lignende kan temperaturen i flake fort stige til 40 – 45oC.

Dette gir et flasketrykk på ca 16 BAR. Det er ca 5 ganger så høyt trykk som vanntrykket i en normal vannkran på kjøkkenet. Det finnes forskjellige regulatorer på markedet og de er delt inn i forskjellige hovedgrupper: OBS NYE regler for importører i Eu og NORGE! Fra 1.09.2013.

Det finnes mange « ulovlige regulatorer og koblingsdeler» i salg: BRUK kun godkjente koblinger for LPG /gass produkter.

Typer og betegnelser:

 Lavtrykks regulator: Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 29 – 99 mBAR D.v.s. opp til 0,099 BAR(millibar = 1/1000 BAR)

 Mellomtrykks regulator: Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 100 - 500 mbar dvs. fra 0,1 – 0,5 BAR

 Høytrykks regulator: Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 0,5 - 4BAR

 ”Singel stage” eller 1 trinns regulator: D.v.s. at regulatoren regulerer ned trykket i en etappe. D.v.s. at inngangstrykket i regulatoren reguleres ned til utgangstrykket med 1 membran og 1 ventil.

Dette brukes ofte på høytrykksregulatorer.

”Double stage” eller 2 trinns regulator: Det er ofte en dyrere, men også en ”bedre” regulator. Trykket fra flaska reguleres først ned til et fast trykk (normalt 2 - 4 bar) og så gjennom trinn 2 til korrekt arbeidstrykk.Dette gir en jevnere gass strøm gjennom regulatoren og et jevnere trykk ut. Gassen reguleres med 2 membraner og 2 ventiler. Dette brukes mest på lavtrykks regulatorer hvor det stor forskjell mellom inngangs og utgangstrykk. Slike regulatorer er ofte større enn 1 trinns regulatorer.

”First stage” regulator: Dette er en regulator som alltid kobles direkte til flaske og kan motta flasketrykk. En ”First stage” regulator er alltid også en ”singel stage” regulator

”Second stage” regulator:  Dette er en regulator som IKKE skal ha direkte flasketrykk inn. dvs. at den skal monteres som en nr 2 regulator etter at trykket er regulert ned. (til f.eks. 2 – 4 BAR) Brukes bare på faste installasjoner. En totrinns regulator er i realiteten en ”first stage” og ”Second stage” regulator i en og samme enhet.

FLASKE TILKOBLINGER:

I Norge finnes det flere typer propanflasker.

HUSHOLDNINGSFLASKE: med såkalt Click On kobling. Denne er fortrinnsvis beregnet for privat bruk. Her trykkes regulatoren ned på en ”stuss” og en ring i underkanten av regulatoren må holdes oppe for å få regulatoren helt på plass. Så skyves denne ringen ned. Denne presser da fra 3 – 6 stålkuler på plass i en forsenking på stussen på flaska og låser regulatoren fast. Ved korrekt montering skal hele flaska kunne løftes i regulatoren. Dersom den da løsner er den ikke korrekt montert eller regulatoren er defekt og må byttes.

INDUSTRIFLASKER: Disse har en innvendig skruekobling med en ventil på toppen. Denne koblingen kalles POL kobling. Den har et ”sete” i messing innvendig som passer til motsvarende kobling. Regulatorer med messingnese må skrus til med verktøy (fastnøkkel/skiftenøkkel) Koblinger med gumminese eller O ring skrus til med vingemutter (uten bruk av verktøy). Koblingen er VENSTRE gjenget.

PRIMUS FLASKER (P2000 og P2012) Fyllbare små gassflasker på 340 gr og 2 kg. Disse brukes av håndverkere som trenger en liten gassmengde, enten med brenner montert direkte på flaska eller med en kort slange. 2 kg's flaskene brukes også i stor utstrekning i båter (pga. plassen)

P2000 og P2012 har tilkobling M14x1,5 mm innvendige gjenger.

Ofte skrus regulatoren rett ned i flasken. Håndverkere som skal bruke disse flaskene på høytrykksutstyr kobler til disse flaskene via en ventil (Varenr 700001) Denne har tilkobling R3/8”V.

ENGANGSFLASKER (E400) har tilkobling 1”x20UNEF utv. gjenger. Disse brukes mest med brenner direkte tilkoblet og disse har innebygget regulator.

VENTILBOKSER OG ALUMINIUMS ENGANGSFLASKER: Disse har 7/16” x 28 utv. gjenger. De fleste apparater som brukes på disse boksene har enten innebygget regulator eller de brenner på direkte flasketrykk.  

UTENLANDSKE FLASKER: I de fleste land i Europa brukes en annen standard enn i Norge hvor industriflaskene har den amerikanske POL koblingene. Den mest brukte standarden i Europa er DIN477gjenger En annen betegnelse er W21,8 x 1 ¼ LH , de kalles også SHELL kobling. Disse flaskene har UTV.ENDIGE Venstre gjenger. Flowtech AS har overganger som passe disse. Bruksområder:

Lavtrykks regulator: Regulator som gir et arbeidstrykk på fra 29 – 50 mbar. Disse benyttes til gassgriller, gasspeiser, innendørs faste installasjoner for privat bruk. Også mange strålevarmere (infravarmere) brenner på lavtrykk. Finnes i Click On utgave for Husholdningsflasker, POL kobling for industriflasker og for kobling til såkalte Primus flasker (2 kgs blå kuler) som ofte brukes i båt. Leveres også med DIN 477 tilkobling.

I Norge SKAL apparater i private boliger, campingvogner, bobiler, båter osv ha et arbeidstrykk på 29 – 30 mBAR.

Tyske og Engelske bobiler/vogner/båter har ofte 37 - 50 mBAR arbeidstrykk.

Å bygge om et propanapparat fra 50 til 30 mBAR er en komplisert og dyr ombygging og må gjøres av autorisert personell. De fleste lavtrykksregulatorer som brukes rett på propanflaska har stort en fast sokkel på utgangen vanligvis på 8 eller 10 mm i diameter.

Lavtrykksregulatorer for faste installasjoner har ofte ⅜” eller ½” gjenger.

Mellomtrykksregulatorer: Brukes ofte på caravan/bobil til varmere (Primusvarmere for vannbåren varme). Enkelte spesialinstallasjoner med lukkede brennere bruker også disse regulatorene.

De fleste mellomtrykks regulatorer leveres med POL tilkobling

Høytrykksregulatorer: Brukes mest på håndverksutstyr, byggtørkere og industriutstyr. Håndbrennere for taktekkere, asfaltarbeid, loddebrennere for rørlegger osv. Mange mindre brennere skal ha et arbeidstrykk på 2 BAR. Større brennere skal ofte ha 4 bar. Det kan være lønnsomt å bruke regulatorer med fast trykk dersom den skal brukes på en og samme brenner hele tiden.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×